Ehitusjuhtimine

Ehitamine on ressursimahukas protsess, mis tihti hõlmab endas mitmete osapoolte koostööd. Ehitusprojekti juhtimine on tegevus, mille haldamine eeldab tellijalt häid teadmisi ehitusvaldkonnast. Kui ehituses puuduvad üksikasjalikud teadmised või soovid, on oluline, et ehitus projektist tulenevate haldusalaste riskidega tegeleks professionaal, seega on mõistlik tellida ehitusjuhtimine kogenud eksperdil.

Retrone OÜ pakub oma klientidele professionaalset ehitusjuhtimise teenust, mille märksõnadeks on olnud kõrged standardid, aegadest kinnipidamine ning sobivate koostööpartnerite leidmine. Parima lahenduse leidmiseks teeme oma klientidega tihedalt koostööd, olles seejuures usaldusväärne partner.

Meie ehitusjuhtimise teenus pakub:

  • Planeerimine ja kavandamine;
  • Eelarvestamine;
  • Vajalike eeltööde kaardistamine ja tingimuste/nõuete taotlemine;
  • Projektijuhtimine;
  • Dokumentatsiooni koostamine jpm

 

ehitusjuhtimine

Teenusest

Ehitusjuhtimise teenus pakub ehituse projekti omanikule/omanikele projekti ajakava, maksumuse, kvaliteedi ja ohutuse tõhusat haldamist. Peamine eesmärk on detailselt jälgida ja kontrollida projekti edenemist kvaliteedi, kulude ja aja osas. See hõlmab paljusid vastutusalasid ja laieneb paljudele erinevatele valdkondadele.

Üldiselt koosneb ehitusprojekt kolmest osapoolest:

  • Omanik/tellija, kes tellib projekti ja rahastab seda.
  • Projekti kavandav arhitekt/insener.
  • Peatöövõtja, kes jälgib igapäevast tegevust ja juhib alltöövõtjaid.

Ehitusjuhtija esindab omaniku huve ja pakub projekti järelevalvet omanikule. Ehitusjuhtimises on oluline teha koostööd kõigi osapooltega, et projekt valmiks õigeaegselt, tegutsedes seejuures eelarve piires ning lubatud kvaliteedi, standardite ja funktsionaalsuse tasemel.

Hea hariduse ja laiahaardelise kogemuse koosmõjul saame pakkuda kvalifitseeritud ehitusjuhtimise teenust, töötades seejuures koos tellija, arhitekti, peatöövõtja ja teiste osapooltega, veendudes ehitustööde võimalikult heas protsessi kulgemises ning töötada välja detailne ajakava, eelarve ning aidates seejuures omanikul erinevaid ehitusalaseid riske hallata. Kvaliteetne ehitusjuhtimine eeldab head projektijuhtimist ning mitmekülgseid teadmisi ehituse kohta.

Retrone ehitusjuhtimise teenus pakub:

Madalat riski

Ehitusjuht tegeleb ehitusprojekti sujuvuse tagamisega.

Kvaliteetset lõpptulemust

Ehitustööde lõpptulemus on kvaliteetne ja vastab tellija vajadustele.

Aegadest kinnipidamist

Tähtaegadest kinnipidamist mis tuleneb heast organiseerimisvõimest.