Projektijuhtimine

Iga ehitusprojekti võtmeteguriks on hea projektijuhtimine. Tihti võib aga juhtuda, et tellijal pole ühel või teisel põhjusel võimalik ehitusega tegeleda. Omame mitmekülgseid oskusi ja kogemusi, et projekti juhtida ja luua funktsionaalseid lahendusi. Ehitusprojektidel on üldiselt pidevalt muutuvaid tegureid ning sellest tulenevalt on projektijuhtimise stabiilsuse tagamine võtmetähtsusega. 

Ehitusprojekti juhtimine on tihedalt seotud teoreetiliste teadmistega (nt eelarve ja projekteerimine) ning eeldab ka tugevat suhtlemis- ja organiseerimisoskust kõigi projekti osapooltega. 

Ehitus projektijuhtimise tegevused on:

  • Panna kokku eelarve/läbirääkimised kulude osas (dokumenteerimine);
  • Aidata valida kõige tõhusam ehitusmeetod ja strateegia;
  • Probleemide korral hoida klientidega ühendust;
  • Arutada osapooltega tehnilisi ja lepingulisi üksikasju (sh nõupidamiste läbiviimine ja protokollimine);
  • Hoida silma peal tööprotsessil/ajagraafikul;
  • Koostöö tegemine ehitusspetsialistiga.

Projektijuhtimine tagab protsesside sujuvuse

Selge ja läbipaistev asjaajamine

Projektijuhtimise üks oluline lüli on projektijuhi erapooletus, mis tagab ehitusprojekti õiglase hinnastuse, kvaliteedi ja vajadusel lisakulutuste vajaduse kontrolli.

Ressursside tõhus kasutus

Tulenevalt suurest kogemusest, saame olla tellija esindaja/nõustaja ehitusprojektis, mille üheks oluliseks osaks on ka ressursi efektiivne juhtimine, mis omakorda tagab mõistliku hinna ehitusprojektile.

Ajakulu ja tähtaegadest kinnipidamine

Vajalike toimingute läbiviimine, lepingute sõlmimine, projekti kavandamine, hindamine, seadusliku poole kooskõlastamine ja haldamine on kõik tegevused,mis võivad olla ajakulukad. Hea projektijuhtimine tagab sujuvuse, et käima lükatud projekt ei takerdu aja ja kogemuse puudumise taha.